Välkommen till Saga Symbol Samtal

En kreativ väg till personlig utveckling, 
fördjupad självkännedom och att våga sin längtan

Jag vill lyssna, beröra, bygga, inspirera och göra skillnad genom: 

• Kurser & Retreater
• Föreläsningar & Workshops

• Samtalsterapi med Symbolmålning
• Inspirationsdagar på skolor och arbetsplatser

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing
there is a field. I will meet you there.
When the soul lies down in the grass
the world is too full to talk about”
Rumi

 

Ingela Nyström, Samtalsterapeut, Symbolpedagog och Storyteller i Göteborg

Aktuellt

20:e-22:e sept
Målarretreat med symbolmålning
 Välkommen att följa med  några höstdagar till Sunna  gård på Tjörn.
Inga förkunskaper krävs utan bara din längtan att skapa utan prestation, känna livsglädje, gemenskap och få tillgång till den kunskap som finns på ett djupare plan.
För mer information kontakta mig så skickar jag mer detaljer om kursen.
Mobil: 0737 413169
Varmt Välkommen!