Välkommen till Saga Symbol Samtal

En kreativ väg till personlig utveckling, 
fördjupad självkännedom och att våga sin längtan

Jag vill lyssna, beröra, bygga, inspirera och göra skillnad genom: 

• Kurser & Retreater
• Föreläsningar & Workshops

• Samtalsterapi med Symbolmålning
• Inspirationsdagar på skolor och arbetsplatser

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing
there is a field. I will meet you there.
When the soul lies down in the grass
the world is too full to talk about”
Rumi

 

Ingela Nyström, Samtalsterapeut, Symbolpedagog och Storyteller i Göteborg

Aktuellt

7 februari
Föredrag: Sagor, myter & symbolmålning i det terapeutiska rummet. Stockholm