Välkommen till Saga Symbol Samtal

En kreativ väg till personlig utveckling, 
fördjupad självkännedom och att våga sin längtan

Jag vill lyssna, beröra, bygga, inspirera och göra skillnad genom: 

• Kurser & Retreater
• Föreläsningar & Workshops

• Samtalsterapi med Symbolmålning
• Inspirationsdagar på skolor och arbetsplatser

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing
there is a field. I will meet you there.
When the soul lies down in the grass
the world is too full to talk about”
Rumi

 

Ingela Nyström, Samtalsterapeut, Symbolpedagog och Storyteller i Göteborg

Aktuellt

    Sagor Myter o dess Mysterium
 Målarretreat med Symbolmålning
           16 sep-18 sep 2022
Välkommen 
att följa med några dagar till Sunna Gård på Tjörn .
Vad är hemligheten med sagan och myten? Vad bär den på för djup, dold kunskap?
Vi lyssnar, målar på stora papper och fördjupar bilderna för att ta del av den kunskap som finns där.
Kostnad: 4900 kr
inkluder: kurs, kursmaterial, boende, alla måltider samt entre till Skulpturparken Pilane
kontakta
Ingela Nyström för mer information 0737 413169